English

 

 

 

 

 

 

 

Kunder

 

 

Uppdrag utförs åt svenska myndigheter och domstolar, svenskt och utländskt näringsliv, inhemska och internationella organisationer, översättningsbyråer över hela världen samt privatpersoner.

 

Bland kunderna märks

 

 • Regeringskansliet (flera ramavtal, det senaste med början i januari 2018)
 • Finansdepartementet (bl.a. under Sveriges EU-ordförandeskap 2009)
 • Utrikesdepartementet, Näringsdepartementet, Justitiedepartementet, Socialdepartementet, Miljödepartementet m.fl. regeringsdepartement
 • Marknadsdomstolen
 • Miljöpartiet
 • Svenska Röda Korset
 • Svenskt Näringsliv
 • Greenpeace
 • Folkhälsoinstitutet
 • Marginalen Bank
 • Bonnier Fakta
 • Nordforsk
 • A-kassan för Service och Kommunikation (Seko)
 • Juristfirman Alzola
 • Landsrådet för Sveriges ungdomsorganisationer (LSU).

 

Flera av kundrelationerna är mångåriga – de har i några fall varat i över ett årtionde – vilket får tala för de levererade översättningarnas kvalitet.

 

 

Översättningsfirma Mats Borgström © 2008-2023