English

 

 

 

 

 

 

 

 

Företaget

 

 

Översättningsfirma Mats Borgström startades 1998 och drivs av Mats Borgström, av Kammarkollegiet auktoriserad translator från engelska till svenska och från grekiska till svenska.

 

Affärsidén är att leverera bästa möjliga översättningar på utsatt tid med minsta möjliga arbetsinsats för kunden och, när så är möjligt, gärna med ett mervärde.

 

Vid behov konsulteras och anlitas det nätverk av utvalda samarbetspartners som har byggts upp under årens lopp och som innefattar såväl språklig som fackspecifik kompetens.

 

Mats Borgström är medlem av Föreningen auktoriserade translatorer (FAT) och fullvärdig medlem av Sveriges facköversättarförening (SFÖ).

 

        

 

 

Översättningsfirma Mats Borgström © 2008-2023