English

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Auktoriserad översättning

 

 

Auktoriserad translator är en skyddad yrkestitel för översättare med statlig auktorisation som meddelas av Kammarkollegiet efter att översättaren har godkänts i prov med mycket högt ställda kunskapskrav. En auktoriserad translator

 

  • har lagstadgad tystnadsplikt
  • arbetar efter vedertagna yrkesetiska regler
  • har rätt att använda Kammarkollegiets officiella translatorsstämpel för bestyrkande av översättningar.

 

Det finns i dag fler än trettio auktorisationsspråk och drygt sextio auktoriserade translatorer från engelska till svenska och fyra auktoriserade translatorer från grekiska till svenska.

 

Oavsett översättningsbehov innebär det självklart alltid en extra kvalitetsgaranti och trygghet att anlita en auktoriserad translator.

 

Översättningsfirma Mats Borgström © 2008-2023