English

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Priser & Offert

 

 

Priset på en översättning avgörs främst av språkkombinationen, textens svårighetsgrad och omfattning, filformatet samt den önskade leveranstiden.

 

Debiteringen bygger i regel på antalet ord i källtexten (”originalet”), men även timarvode tillämpas, t.ex. vid översättning av tabeller och uppställningar. För vissa handlingar, såsom betyg, examensbevis, vigselbevis och vissa intyg, gäller fast pris.

 

Skriv gärna ett mejl eller ring om du har frågor kring eller önskar offert på ett översättningsuppdrag. Du får i regel ett prisförslag inom en timme. Vid förfrågan per e-post, bifoga gärna den text som ska översättas för en snabb bedömning och offert.

 

 

 

 

 

 

Översättningsfirma Mats Borgström © 2008-2023