English

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Länksamling

 

 

Föreningen auktoriserade translatorer (FAT): www.aukttranslator.se

 

Sveriges facköversättarförening (SFÖ): www.sfoe.se

 

Kammarkollegiet: www.kammarkollegiet.se

 

För översättning till engelska och grekiska:

 

 

Översättningsfirma Mats Borgström © 2008-2023